اسکنر

آموزش کار با فلزیاب و ردیاب و آموزش و شناسایی دفینه ها و محل های گنج ها و معدن ها با ردیاب . هیچ وقت به آثار های هنری و یا کتیبه ها ( چشمه ) یا سنگ نوشته ها یا هر شکل، اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید . و این آثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید . این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در آغوش اثر قرار داده نشده است شرکت فلزیابی گوهر باستان/09186104946