سنگ چين قبر گبری در کوه 
نشانه گنج

سنگ دفینه در گنج یابی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *